Pagpaplano ng Pagtatasa at Pangangalaga

Paglalarawan
Ang pagtasa, na minsan ay tinatawag na pagtasa sa mga Pasilidad para sa Residential Care para sa mga Matatanda, ay isang proseso upang magtipon ng impormasyon tungkol sa buhay, kakayahan at pangangailangan ng isang tao upang bumuo ng isang indibidwal na plano ng pangangalaga.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Uri ng Resource
Mga Fact Sheet
Energy Level
106
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin