Mga Balangkas ng Mga Karapatan ng Residente 'Mga Pasilidad ng Pangangalagang Pangangalaga para sa Matatanda

Paglalarawan
Mga Karapatan sa Pag-admit, Mga Karapatan sa Paglipat at Pagtatapon, Mga Panganib sa Pasilidad, at Mga Karapatan sa loob ng Pasilidad.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Energy Level
156
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin