Green Card para sa mga Indibidwal Nasa US (Pagsasaayos ng Katayuan)

Paglalarawan
Pinahihintulutan ng Immigration and Nationality Act (INA) ang pagbabago ng katayuan ng imigrasyon sa isang indibidwal habang nasa Estados Unidos mula sa nonimmigrant o parolee (pansamantalang) sa imigrante (permanenteng) kung ang indibidwal ay sinuri at pinapapasok o ipinagpaliban sa Estados Unidos at nagagawa matugunan ang lahat ng kinakailangang kwalipikasyon para sa isang green card (permanenteng paninirahan) sa isang partikular na kategorya. Ang karaniwang term para sa isang pagbabago sa permanenteng katayuan ay "pagsasaayos ng katayuan."
May-akda ni
US Citizenship and Immigration Services (USCIS)
Energy Level
76
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin