Temporary Protected Status

Paglalarawan
Ang USCIS ay maaaring magbigay ng TPS sa mga karapat-dapat na mga mamamayan ng ilang mga bansa na nasa Estados Unidos dahil sa mga pansamantalang kondisyon tulad ng: patuloy na armadong labanan (tulad ng digmaang sibil), isang kalamidad sa kapaligiran (tulad ng lindol o bagyo), o isang epidemya.
May-akda ni
US Citizenship and Immigration Services
Energy Level
250
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin