Ano ang Indian Child Welfare Act?

Paglalarawan
Kung ikaw ay isang magulang o Indian custodian, ang gabay na ito ay makakatulong sa iyo na magdesisyon kung ang ICWA ay nalalapat sa iyong sitwasyon, at ipinaliliwanag kung ano ang iyong mga karapatan kung ang ICWA ay nalalapat. Ipinaliliwanag din nito kung ano ang mga karapatan ng mga tribo sa iyong kaso, kung naaangkop ang ICWA.
May-akda ni
California Legal Services - Escondido
Energy Level
313
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin