Kustodiya ng Mediation at Counseling

Paglalarawan
Sa pamamagitan, ang mga magulang ay may tulong ng isang dalubhasa (isang tagapamagitan) sa paglutas ng mga hindi pagkakasundo. Kung ang mga magulang ay may kakayahang gumawa ng kasunduan, tinutulungan ng tagapamagitan ang mga magulang na magsulat ng isang plano ng pagiging magulang na maaaring maging isang kustodiya at pagbibisita sa order kung ito ay nilagdaan ng isang hukom.
May-akda ni
Mga Korte sa California
Energy Level
20
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin