Pagsabog: Mga Karapatan at Proteksyon ng mga residente

Paglalarawan
Ang mga proteksyon ay idinisenyo upang mabawasan ang trauma ng paglipat, tiyakin na ligtas na inilipat ang mga residente, bawasan ang ilan sa mga kahirapan sa pananalapi, at magbigay ng pangangasiwa sa proseso ng ahensiya ng paglilisensya, Paglilisensya ng Pangangalaga sa Komunidad.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Energy Level
149
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin