Seguro sa Kalusugan Pagkatapos ng Trabaho: COBRA

Paglalarawan
Sa ilalim ng COBRA, ang plano ng grupo na plano sa segurong pangkalusugan na magagamit sa mga tinapos na manggagawa ay nagbibigay ng eksaktong kaparehong mga benepisyo na tatanggapin nila kung sila ay miyembro pa ng grupo, maliban na ang mga empleyado ay kailangang magbayad ng gastos ng tagapag-empleyo sa pagbibigay ng mga benepisyo.
May-akda ni
Legal na Tulong Sa Trabaho
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin