Maling Pagwawakas

Paglalarawan
Ang pangkalahatang tuntunin sa California ay ang mga empleyado ay itinuturing na nagtatrabaho "sa kalooban," ibig sabihin ay maaaring sila ay ipapaskil sa anumang oras sa pamamagitan ng kanilang mga tagapag-empleyo, sa anumang dahilan o walang dahilan. Gayunpaman, may mga mahahalagang eksepsyon sa "sa kalooban" na mamuno.
May-akda ni
Legal na Tulong Sa Trabaho
Energy Level
397
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin