Ano ang Magagawa Ko Kung May Problema Ako sa Aking Abogado?

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin