Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho

Paglalarawan
Ang iyong tagapag-empleyo ay kinakailangang gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang iyong kaligtasan at kalusugan, at upang bigyan ka ng sapat na pagsasanay at proteksyon upang gawing ligtas ang iyong trabaho.
May-akda ni
Legal na Tulong Sa Trabaho
Energy Level
357
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin