Labor Unions: Tungkulin ng Makatarungang Kinatawan

Paglalarawan
Ang isang unyon ay may tungkulin ng makatarungang representasyon sa lahat ng mga manggagawa na kinakatawan nito. Kinakailangan ng tungkulin na ang unyon ay kumilos nang walang patas, walang pasubali, at walang masamang kalooban o diskriminasyon kapag hinahabol ang karaingan ng isang manggagawa o kapag nakikipagkasundo sa isang bagong kontrata sa employer.
May-akda ni
Legal na Tulong Sa Trabaho
Energy Level
134
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin