Ano ang isang Indian Custodian?

Paglalarawan
Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung ano ang isang Indian Custodian at ipinaliliwanag ang mga karapatan at responsibilidad ng Custodian. Ang gabay na ito ay maaaring makatulong kung ikaw ay isang Indian Custodian, o kailangang maging isa. Gayundin, makakatulong ang gabay na ito kung ikaw ay isang Indian na magulang at sa palagay mo gusto mong ibang tao na maging isang Indian Custodian para sa iyong anak.
May-akda ni
California Legal Services - Escondido
Energy Level
1,924
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin