Mga Rekord sa Kapanganakan Mga Tulong sa Sarili sa Sarili: Kung Paano Makukuha ng mga Katutubong Amerikano ang Mga Rekord ng kanilang Kapanganakan sa California

Paglalarawan
Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung ano ang kailangan mong gawin kung ikaw ay pinagtibay, sa palagay mo ikaw ay Katutubong Amerikano, nakatira ka sa California at / o ipinanganak sa California, at nais mong magpatala sa iyong tribo.
May-akda ni
California Legal Services - Escondido
Energy Level
306
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin