Kasunduan sa Pagpasok sa Nursing Home

Paglalarawan
Dapat gamitin ng lahat ng mga pasilidad na ito ang Kasunduan sa Pagpapataw ng Pamantayan.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Uri ng Resource
Mga Fact Sheet
Energy Level
50
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin