FAQ sa Medi-Cal Recovery

Paglalarawan
Makakakuha ba sila ng "mga tahanan mula sa mga kliyente ng Medi-Cal pagkatapos nilang mamatay?
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Uri ng Resource
Mga Fact Sheet
Energy Level
2,250
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin