Paggawa at ang pag-ikot ng HIV

Paglalarawan
Bilang isang taong may kapansanan, kailangan mong malaman ang iyong mga karapatan at mga obligasyon ng iyong tagapag-empleyo sa pagkuha at pag-promote, at sa pagtanggap ng iyong kalagayan sa lugar ng trabaho. Para sa mga taong may HIV, ang mga isyung ito ay lumikha ng "cycle" ng trabaho.
May-akda ni
AIDS Legal Referral Panel
Energy Level
1,585
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin