Mga Frequently Asked Questions tungkol sa Pag-upa sa Lungsod ng Berkeley

Paglalarawan
Ang mga taunang pangkalahatang pagsasaayos (at iba pang mga abiso sa pagtaas ng upa), pagpapahusay ng kapital, mga kodigo at pagiging posible, pagpapaliban, pag-upa, mga serbisyo sa pamamagitan, pagpaparehistro sa hangganan, kasamahan sa silid at kapitbahay, seksyon 8, seguridad ng deposito, magkakahiwalay na kasunduan, subletting, mga karapatan at responsibilidad ng nangungupahan,
May-akda ni
Lungsod ng Berkeley Rent Stabilization Board
Energy Level
232
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin