Mga Utility sa Pagpigil sa Karahasan sa Pamilya

Paglalarawan
Ang isang utos ng pagpigil sa karahasan sa tahanan (DVRO) ay isang utos ng korte sa sibil na pinirmahan ng isang hukom at nagsasabi sa nag-abuso na huminto sa pang-aabuso o harapin ang mga malubhang legal na kahihinatnan. Ang mapagkukunan na ito ay nagbibigay ng pangunahing impormasyon tungkol sa mga karahasan sa pag-retraining ng karahasan sa tahanan, kung sino ang makakakuha ng mga ito, kung paano makuha ang mga ito, at kung ano ang mangyayari pagkatapos ng isang pagdinig.
May-akda ni
WomensLaw.org
Energy Level
832
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin