Permanenteng Paninirahan para sa mga Biktima ng mga Krimen

Paglalarawan
Kasama sa pahinang ito ang impormasyon tungkol sa pagkuha ng legal na kalagayan kung ikaw ay biktima ng mga partikular na krimen (kabilang ang domestic abuse) at makakakuha ng sertipikasyon na ikaw ay, naging o magiging kapaki-pakinabang sa pagsisiyasat o pag-uusig ng krimen.
May-akda ni
WomensLaw.org
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin