Domestic Violence and the Military

Paglalarawan
Kasama sa mapagkukunang ito ang impormasyon tungkol sa pag-uulat at pagtanggap ng tulong para sa karahasan sa tahanan sa mga base militar. Ano ang mga pagkakaiba ng sistema ng hustisya ng militar at sistema ng hustisya ng sibil? Ano ang MPO (Military Order of Protection)? Ang mga order ng proteksyon ng MPO at sibil ay wasto kung saan ako pupunta?
May-akda ni
WomensLaw.org
Energy Level
120
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin