Isang Roadmap sa Panalong iyong Kaso para sa "Pagkansela ng LPR ng Pag-alis"?

Paglalarawan
Kung ikaw ay legal na permanenteng residente (LPR) ng Estados Unidos (tinatawag din na "green card holder") at ikaw ay napatunayang nagkasala ng mga partikular na krimen o iba pang mga batas sa imigrasyon, maaaring ipasok ka ng ICE sa mga paglilitis sa deportasyon. magagawang mag-aplay para sa isang isang-time-lamang na pagpapatawad na nagbibigay-daan sa iyo upang kanselahin ang iyong deportasyon.
May-akda ni
Florence Immigrant and Refugee Rights Project, Inc.
Energy Level
4,222
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin