Paano Mag-aplay para sa Asylum at Withholding of Removal

Paglalarawan
Ang gabay na ito ay magbibigay sa iyo ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga batas na ito at ipaliwanag kung paano maaaring magamit ng iyong mga batas na ito upang itigil ang iyong deportasyon. Tatalakayin din namin kung paano mag-apply at kung anong uri ng katibayan ang kailangan mo para sa isang malakas na kaso.
May-akda ni
Florence Immigrant and Refugee Rights Project, Inc.
Energy Level
83
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin