Paano Mag-aplay sa Kagawaran ng Seguridad sa Homeland para sa Paglabas mula sa Pag-iingat ng Imigrasyon

Paglalarawan
Ang buklet na ito ay para sa ilang mga indibidwal sa pag-iingat ng DHS na hindi kwalipikado sa ilalim ng batas upang humiling ng isang Judge ng Imigrasyon na ibababa ang kanilang mga bono ngunit maaaring kwalipikado na humiling sa Serbisyo ng Immigration at Naturalisasyon na magtakda ng mga bono sa kanilang mga kaso o pahintulutan silang umalis detensyon center na hindi nagbabayad ng mga bono.
May-akda ni
Florence Immigrant and Refugee Rights Project, Inc.
Energy Level
4,967
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin