Programa sa Pag-aayos ng Rent sa Lungsod ng Oakland

Paglalarawan
Ang Programa sa Rent Adjustment ay nagbibigay ng mga alalahanin sa pagitan ng mga may-ari at mga nangungupahan. Maaaring hamunin ng mga Renters ang pagtaas ng upa kung naniniwala sila na higit pa ito sa pinahihintulutang halaga. Ang pagtaas ng upa sa itaas ng pinapahintulutang halaga ay dapat matugunan ang pamantayan ng ordinansa. Ang mga renters ay maaari ring mag-aplay para sa pagbawas sa upa na bayad dahil sa pagkawala ng serbisyo. Ang mga pagtatalo ay malulutas sa pamamagitan ng pamamagitan o pagdinig. Ang mga Opisyal ng Pagdinig ay gumagawa ng mga pagpapasya batay sa pagsusuri ng impormasyon mula sa parehong mga nangungupahan at nagmamay-ari ng mga ari-arian.
May-akda ni
Programa sa Pag-aayos ng Rent sa Lungsod ng Oakland
Energy Level
588
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin