Fiancé (e) Visas (K1-K2)

Paglalarawan
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga mamamayan ng US na nagnanais na magdala ng isang dayuhang fiancé (e) na naninirahan sa ibang bansa sa Estados Unidos upang mag-asawa.
May-akda ni
Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Estados Unidos (USCIS)
Energy Level
1,702
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin