Fiancé (e) Visas (K1-K2)

Paglalarawan
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga mamamayan ng US na nagnanais na magdala ng isang dayuhang fiancé (e) na naninirahan sa ibang bansa sa Estados Unidos upang mag-asawa.
May-akda ni
Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Estados Unidos (USCIS)
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin