Ako ay isang Refugee o Asylee. Paano Ko Ipapakita ang Aking Tagapag-empleyo Ako Pinahintulutan na Magtrabaho sa US?

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin