Green Card para sa isang Refugee

Paglalarawan
Kung ikaw ay pinapapasok bilang isang refugee, ikaw ay hinihiling ng batas na mag-aplay para sa isang Green Card (permanenteng paninirahan) sa Estados Unidos 1 taon matapos na ipasok bilang isang refugee.
May-akda ni
Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Estados Unidos (USCIS)
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin