Alisin ang Mga Kondisyon sa Permanenteng Paninirahan Batay sa Pag-aasawa

Paglalarawan
Bibigyan ka ng kondisyon na residente sa kondisyon sa araw na ikaw ay legal na pinapapasok sa Estados Unidos sa isang visa ng imigrante o pagsasaayos ng iyong katayuan sa permanenteng paninirahan.
May-akda ni
Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Estados Unidos (USCIS)
Energy Level
225
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin