Mga Materyales sa Pag-aaral para sa Pagsubok ng Sibil

Paglalarawan
Sa panahon ng pakikipanayam sa naturalisasyon, ang mga aplikante ay hihilingin sa 1 tanong mula sa listahan ng 1 mga tanong sa Ingles.
May-akda ni
Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Estados Unidos (USCIS)
Energy Level
168
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin