Pangako, Patriyotismo, at Panalangin sa mga Pampublikong Paaralan ng California

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin