Mga Kabataan at Pagpigil sa mga Order

Paglalarawan
Ang pagkuha ng isang restraining order upang protektahan ang iyong sarili ay hindi lamang para sa mga matatanda o mga taong may-asawa. Maraming mga estado ang nauunawaan na ang mga kabataan ay nakakaranas ng pang-aabuso, at tinitiyak na ang kanilang mga batas ay nagpapahintulot sa mga kabataan at mga matatanda na protektahan.
May-akda ni
Hatiin ang Ikot
Energy Level
340
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin