Karagdagang Tulong sa Mga Halaga ng Bahagi D para sa mga taong may Mababang Kita

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin