Gabay ng Mamimili sa Mga Pagbili ng Libing at Cemetery

Paglalarawan
Ang Cemetery and Funeral Bureau ng Department of Consumer Affairs ng California ay gumawa ng buklet na ito upang makatulong sa iyo sa paggawa ng mahirap na mga desisyon tungkol sa mga pagsasaayos ng libing at sementeryo para sa iyong sarili o isang taong malapit sa iyo.
May-akda ni
Kagawaran ng Kalakalan ng Consumer ng CA
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin