Patnubay ng Lolo at Lola ng Mag-anak sa Pangangalaga sa Bata

Paglalarawan
Ang gabay na ito ay nagsasabi sa iyo tungkol sa iba't ibang uri ng pangangalaga sa bata at mga programang pang-edukasyon sa maagang pagkabata. Sinasabi nito sa iyo kung paano hahanapin ang mga ito at para sa mga programang bago o pagkatapos ng paaralan para sa iyong mga mas lumang mga apo. Inilalarawan din nito kung paano ka makakakuha ng tulong na nagbabayad para sa pangangalagang ito.
May-akda ni
Pondo sa Pagtatanggol ng mga Bata
Energy Level
2,238
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin