Ano ang Kailangan Ninyong Malaman Kapag Nakuha Mo ang Mga Benepisyo sa Retirement o Survivor

Paglalarawan
Alamin kung ano ang maaari mong asahan mula sa Social Security, kung ano ang iyong mga responsibilidad sa pag-uulat at kung paano mag-ulat ng mga pagbabago na maaaring makaapekto sa mga benepisyo.
May-akda ni
Pangangasiwa ng Social Security ng Estados Unidos
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin