Pagbabago ng Pangalan ng isang Bata

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin