Ang sahod at oras ay nagtrabaho: sahod ng sahod

Paglalarawan
Ang garantiya ng sahod ay nangyayari kapag ang isang tagapag-empleyo ay naghihigpit sa mga kita ng isang indibidwal para sa pagbabayad ng utang bilang resulta ng isang utos ng korte o iba pang patas na pamamaraan.
May-akda ni
Kagawaran ng Paggawa ng US
Energy Level
199
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin