Pagsakop ng droga (Bahagi D)

Paglalarawan
Paano makakakuha ng coverage ng gamot, Ano ang saklaw ng mga plano sa gamot, Gastos para sa coverage ng gamot ng Medicare, Kailan ako makakasama sa isang planong pangkalusugan o gamot? Paano gumagana ang Part D sa iba pang seguro.
May-akda ni
Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng US
Energy Level
15
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin