Pag-atake at Baterya sa Lugar ng Trabaho

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin