Mga Kapansanan sa Lugar ng Trabaho: Makatuwirang Accommodation

Paglalarawan
Ang makatwirang kaluwagan ay mga pagbabagong ginawa sa isang trabaho o sa lugar ng trabaho upang paganahin ang isang empleyado o aplikante ng trabaho na matagumpay na maisagawa ang mga pangunahing tungkulin ng posisyon, upang protektahan ang kalusugan, at upang makakuha ng parehong mga benepisyo ng trabaho bilang ibang mga manggagawa.
May-akda ni
Legal na Tulong Sa Trabaho
Energy Level
3,797
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin