Paano mag-aplay para sa kabayaran para sa mga biktima

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin