Ang Companion Caregiver

Paglalarawan
Ang patnubay na ito ay nagbibigay ng malinaw at maikli na mga sagot sa mga tanong tulad ng kung paano: magbayad para sa pag-aalaga sa bahay, mag-aplay para sa mga pampublikong benepisyo, gumawa ng angkop na mga pagpapasya sa pangangalagang pangkalusugan para sa iyong sarili at sa iba, protektahan ang mga matatanda sa kanilang mga tahanan, at umunlad bilang tagapag-alaga.
May-akda ni
Bet Tzedek Legal Services
Energy Level
1,322
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin