Program sa Pagwawaksi ng AIDS Medi-Cal

Paglalarawan
Ang mga lokal na ahensya, sa ilalim ng kontrata sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan, Opisina ng AIDS, Pangangalaga sa HIV, ay nagbibigay ng mga serbisyo sa tahanan at komunidad na nakalaan sa pangangalaga sa pasilidad o pag-ospital.
May-akda ni
CA Department of Health Services
Energy Level
200
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin