Ang iyong Mga Karapatan sa Medicare

Paglalarawan
Hindi mahalaga kung paano mo makuha ang iyong Medicare, mayroon kang ilang mga karapatan at proteksyon na idinisenyo upang maprotektahan ka kapag nakakuha ka ng pangangalagang pangkalusugan, siguraduhing makuha mo ang mga serbisyong pangangalaga sa kalusugan na sinabi ng batas na maaari mong makuha, protektahan ka laban sa mga di-etikal na kasanayan, at protektahan ang iyong privacy .
May-akda ni
Medicare.gov
Energy Level
274
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin