San Francisco Rent Board Fact Sheets

Paglalarawan
Mga paksa tulad ng: mga isyu sa pag-aayos; mga deposito sa seguridad; interes sa mga deposito sa seguridad, at ang bayad sa board rental; mga isyu sa pagpapaalis; mga petisyon ng may-ari ng lupa at mga petisyong nangungupahan ng pasaporte; taunang pinahihintulutang pagtaas ng pag-upa at pagtaas ng pondo sa bangko mga pagdinig, mga mediation at apela; utility passthroughs; passthroughs ng bono ng kita ng tubig.
May-akda ni
San Francisco Rent Board
Energy Level
467
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin