Mga Karapatan ng mga Biktima: Pag-abiso at Pakikilahok

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin