Nagpapaupa - Mga Serbisyo sa Pag-upa sa Umuupa sa Lunsod ng Berkeley

Paglalarawan
Mga isyu tulad ng mga hindi pagkakasundo sa kuwarto, mga reklamo sa ingay, mga karapatan sa pagkapribado, mga petsa ng pagrenta ng hustong halaga, mga huli na bayarin, at mga isyu sa paglipat / pagpapalayas.
May-akda ni
Lungsod ng Berkeley Rent Stabilization Board
Energy Level
397
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin