Mga Tip para sa Pag-file ng Form sa USCIS

Paglalarawan
Ang mga bayarin sa form, mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, pagiging karapat-dapat sa pagwawaksi sa bayad, mga kinakailangang dokumento, at mga mailing address ay iba-iba depende sa form na iyong iniharap at kung bakit ka nag-file.
May-akda ni
Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Estados Unidos
Energy Level
463
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin