Minimum na Sahod ng California

Paglalarawan
Ang epektibong Enero 1, 217, ang minimum na sahod para sa lahat ng mga industriya ay tataas taon-taon.
May-akda ni
Kagawaran ng Pang-industriyang Relasyon ng CA
Energy Level
334
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin